Narva Piiripunkti ehitus

postitatud: 7. aprill 2015

Alarmest OÜ sõlmis töövõtulepingu AS-ga Oma Ehitaja Narva Piiripunkti nõrkvoolusüsteemide tarneks ja paigalduseks.

Alarmest ehitab välja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, läbipääsu- ja valvesignalisatsioonisüsteemi, videovalvesüsteemi, andmesidevõrgu, inva-wc kutsesüsteemi, ajanäidusüsteemi ja fonokutsesüsteemi.

Tegemist on Eesti riigi jaoks olulise objektiga ning seetõttu omab olulist rolli seadmete ja süsteemide kvaliteet.

Ehitustööde eesmärk on muuta piiriületus Narva ja Ivangorodi piiripunktides inimeste jaoks kiiremaks ja mugavamaks. Projekti realiseerumisel suureneb piiripunkti läbilaskevõime poole võrra ja sellega saavutatakse piiripunktide kesklinnalist asukohta arvestades maksimaalne läbilaskevõime. Piiripunkt Narva-1 koosneb kolmest terminalist – sõiduautode ja busside, jalakäijate ning veoautode terminalist. Uuendatud piiripunktis rajatakse kaks sõidurada bussidele, kaks rada sõiduautodele ja neli rada jalakäijatele. Olemasolevad terminalihooned on rajatud 1990ndate esimeses pooles ning on amortiseerunud. Ümberehituse käigus lammutatakse 500 ruutmeetrine jalakäijate terminal ja selle asemele ehitatakse uus 1468 ruutmeetrine kaasaja nõuetele vastav terminalihoone.

Ehitus peab valmima juuliks 2015.

Share this post:
adminNarva Piiripunkti ehitus