Kutsesüsteemid

Tänapäevased õekutsesüsteemid on mõeldud paigaldamiseks mitmetele erinevatele objektidele näiteks haiglatesse, vanadekodudesse, hooldekodudesse ning ka rehabilitatsiooniga tegelevatesse asutustesse.
Õekutsesüsteem võimaldab kiiret ühendust patsiendi ja personali vahel. Õekutsesüsteemi on võimalik kasutada ka personali omavaheliseks suhtluseks ja informatsiooni vahetuseks.

Õekutsesüsteemi projekteerimisel tuleb arvesse võtta iga konkreetse asutuse/objekti vajadusi, võimalusi ja eesmärke:

 • süsteem on mõeldud ainult patsientidele abi kutsumiseks;
 • süsteemi kasutatakse ka personali omavaheliseks informatsiooni vahetuseks;
 • süsteem on mõeldud patsientide/hoolealuste liikumise jälgimiseks (nt hooldekodus, kus patsiendid ei tohi lahkuda teatud territooriumilt) jne.

Õekutsesüsteemi on võimalik kombineerida ja teatud tasemel integreerida erinevate süsteemidega:

 • TV-süsteemid;
 • automaatsed TV ja teenuste maksustamise süsteemid;
 • DECT telefonisüsteemid;
 • tulekahjusignalisatsioonisüsteemid;
 • objekti IT-süsteemid;
 • valgustuse kontrollsüsteemid;
 • ukse fonosüsteemid.

Õekutsesüsteem koosneb järgnevatest põhiseadmetest:

Palatiterminal – terminali saavad kasutada nii med. õed, kui ka patsiendid. Terminal võib olla nii kõne võimalusega kui ka ilma, lihtsalt kutse ja kohaloleku edastamiseks.
Palatiterminalilt on personalil võimalik sisestada kohaloleku märguanne – teade, et kutse on vastu võetud ja med. õde on palatis.

Kutsenupud – kutse edastamiseks personalile on patsiendil kutsenupp.
Kui med. õde kohale tuleb, sisestab ta palatiterminalist kohaloleku märguande. Inva-WC-desse on võimalik paigaldada pneumaatilised või nöörist tõmmatavad kutsenupud.

Ühendus- ja paigaldusseadmed:

Personali terminal – personaliruumi on paigaldatud personali terminal, kust on võimalik näha, missugusest palatist on kutse saadetud ning kas kutse on vastu võetud. Terminalil on värviline LCD ekraan, kus on selgelt näha võimalikud funktsioonid ja valikud ning süsteemi staatus.

Keskseade – õekutsesüsteem on jagatud nn valvealadeks – nt hoone erinevad korrused, osakonnad haiglates jne.
Jälgimaks kõiki valvealasid ühest kohast, kasutatakse keskseadet, et ühendada kokku kuni 47 õekutse ala. Arvuti või kontrollpaneeli abil on võimalik jälgida igas alas toimuvat.

Kontrollpaneel – ühe või mitme õekutse ala visualiseerimiseks, et näha kutsete asukohtasid, kas kutse on vastu võetud ja kas palatis on personaliliige või mitte.
Lisaks on võimalik näha kõiki funktsioone, mis on konkreetsele palatile lubatud (nt maksustatud TV). Kontrollpaneelil on andmebaas, mis võimaldab salvestada kõik sündmused.

Signaallambid – iga palati ukse taha seinale on paigaldatud signaallamp, mis annab märku, kas palatist on esitatud kutse või mitte.
Kui põleb punane tuli, on palatist edastatud kutse personalile. Kui med. õde kohale jõuab, sisestab ta palati terminalist kohaloleku märguande ja põlema hakkab roheline tuli.
Tavaolukorras, kui kutset ei ole edastatud, põleb roheline tuli (või kui med. õde on palatis).

Tekstidisplei – LED ekraanid kutsete ja teadete edastamiseks. Kui korraga on mitu kutset, siis edastatakse kõige tähtsamat.
Kui kutseid ei ole, siis võib edastada nt kuupäeva ja kellaaega. Kui ühendada personaalarvutiga, siis on võimalik edastada ka informatsiooni külalistele, patsientidele või personalile.

Küsi lisainformatsiooni

  adminKutsesüsteemid