Tulehäiresüsteemid

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS)

Alarmest OÜ pakub erineva keerukusastmega ning funktsiooniga objektidele  erinevate tootjate tooteid.

Meie partneriteks on mitmed juhtivad tootjafirmad maailmas: Schrack Seconet, Siemens, Advanced Security jpt.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) on mõeldud hoiatamaks inimest olemasolevast tulekahju ohust võimalikult varajases staadiumis. ATS-i eesmärk on hoida ära inimohvrid ja materiaalse kahju.

Automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid detekteerivad tulele iseloomulikke ilminguid – suits, leegid või kuumus. Selle tulemusena aktiveerib ATS keskseade alarmi kellad ja sireenid ning eelprogrammeeritud funktsioonid (ventilatsiooni juhtimine, häireteate saatmine otse päästeametisse, uste automaatne avamine jne.).

Konventsionaalse süsteemi andurid on oma tehnoloogialt sarnased adresseeritava süsteemi anduritega. Erinevuseks on aadress-elemendi puudumine. Ühte valvatavasse tsooni ühendatakse kuni 20 andurit või nuppu. Häire puhul näidatakse keskseadmes ära kollektiivne aadress. Häireallika täpse asukoha määramine tuleb teostada kohapeal (käia läbi kõik selles tsoonis asuvad ruumid). Süsteemi keskseade ei näita võimaliku tulekahju täpset asukohta, vaid häire puhul rakenduvad valgusdiood ja summer. Samuti rakenduvad vastava piirkonna või kogu süsteemi (oleneb füüsilisest ühendamisest) sireenid. On võimalik lisada automaatne häireedastusseade häire edastamiseks päästekeskusse.

Anduritena kasutatakse optilisi suitsuandureid ja temperatuuriandureid.

Käsiteadustitena kasutatakse häirenuppusid. Valehäirete vältimiseks varustatakse nupud kaitsekatetega, mis häire andmiseks tuleb üles tõsta. Seejärel tuleb purustada nupu peal olev klaas.

Andurid ei ole mustusastmest sõltuvalt järelreguleeruvad, kuid annavad keskseadmesse teatud mustusastme saavutamisel veateate, mis erineb tulekahjuhäirest.

Adresseeritav süsteem erineb konventsionaalsetest oma parema ülevaatlikkuse poolest ja võimaluse poolest anda tulekahju varajases staadiumis eelhäireid. Nimetatud eelised võivad osutuda otsustavateks tulekahju varajasel avastamisel, päästetöödel ning valehäirete tõrjumisel. Valvetsoonid on hoonete/hooneosade/ruumide/andurite kaupa programmeeritavad ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseade näitab anduri täpsusega ära ohupiirkonna, näidates sellekohast infot keskseadme infotablool ja tuues kuuldavale vastava helisignaali. Sõltuvalt programmeerimisest rakenduvad vastava piirkonna või kogu süsteemi sireenid ning kellad.  Lisaks on võimalik, et teade edastatakse päästekeskusesse.

Anduritena kasutatakse põhiliselt optilisi suitsuandureid ja temperatuuriandureid ning olenevalt vajadusest ka spetsiaalandureid.

Käsiteadustitena kasutatakse aadressnuppusid. Valehäirete vältimiseks varustatakse nupud kaitsekatetega, mis häire andmiseks tuleb üles tõsta. Seejärel tuleb purustada nupu peal olev klaas.

Iga andur sisaldab lühisekaitse elementi juhuks, kui peaks juhtuma liini või anduri rike. Sellise ülesehituse puhul langeb korraga rivist maksimaalselt üks liinielement (andur, nupp). Samal ajal jääb ülejäänud süsteem kindlalt tööle. Info rikke kohta edastatakse koheselt keskseadmesse.

Võrdluseks – konventsionaalses süsteemis langeb rikke puhul rivist välja terve tulekahjuhoiatustsooni ahel (kuni 20 elementi).

On andureid, mille tundlikkus on järelreguleeruv vastavalt saastumusastmele – põhiliselt tolmust tingitud mustumine. Kui anduri mustumine ületab lubatud piiri, edastatakse sellekohane info keskseadmesse.

On olemas keskseadmed, mis on dubleeritud. See tähendab, et keskseadmes on nn. kaks plaati. Kui üks rivist välja langeb võetakse “töö” üle teise poolt. Sisuliselt on tegemist kahe keskseadmega. Sarnast toodet pakub näiteks Austria firma Schrack Seconet.

Tänapäevased ATS süsteemid võimaldavad süsteemi juhtimist ja jälgimist lisaks ka iPAD-ist või nutitelefonist. Selline lahendus lisab haldajale operatiivsust ning samas ka vabadust. Austria firma Schrack Seconet süsteemid on sellest hea näide.

Küsi lisainformatsiooni

    adminTulehäiresüsteemid