Helindussüsteemid

Helindussüsteemid jagunevad põhiliselt kolmeks:

  • Taustamuusika, mis on mõeldud muusika mängimiseks plaadilt, raadiost või USB seadmelt;
  • Teadustus- ja taustamuusika – annab lisaks muusikale edastada ka teadeid läbi mikrofoni;
  • Evakuatsioonihelindus – on mõeldud tulekahju ja muude hädaolukordade puhul inimestele teadete ja juhiste edastamiseks hoones või territooriumil. Viimane on tavapäraselt integreeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga ning on ettenähtud ranged nõudmised kaabeldusele ja seadmetele.

Muusika ja teadete edastamist võimaldavad üldhelindussüsteemid ning tavapäraselt kaetakse kogu soovitud ala kõlaritega ning keskseadmest valitakse edastatav allikas.

Taustamuusikat kasutavad üldjuhul väiksemad asutused – baarid, kohvikud ning koos teadustusega kasutavad seda valdavalt suuremad hooned, nt kaubanduskeskused, haiglad ja koolid.
Suuremates hoonetes on nõutav, et helisüsteem vastaks evakuatsiooni nõuetele, võimaldades häireolukorras anda hoones viibivatele inimestele kohest infot olukorra kohta ning edasiste käitumis- ja väljumisjuhiste kohta.
Helindussüsteemi projekteerimisel ja paigaldamisel tasub mõelda süsteemi eesmärgile ja vajadustele.

Küsi lisainformatsiooni

    adminHelindussüsteemid