Nõrkvoolusüsteemide projekteerimine

Nõrkvoolusüsteemide ehitus on samasugune valdkond nagu iga teine ehitusvaldkond, kus kogu protsess algab ülesande püstitusest kliendi poolt ja lõpeb valmis ehitatud süsteemiga.

Oluline on ja seda just suuremate süsteemide puhul, et ülesande püstitusest kliendi poolt kuni süsteemi valmimiseni oleks protsessi osa ka projekteerimine. Seda just seetõttu, et sellise protsessi käigus räägitakse läbi iga väiksem detail ja nüanss, mille tulemusena saab klient oma ootustele rohkem vastava tulemuse, vastupidiselt olukorrale kui ta ei soovi projekteerimist.

Protsessi algus on tavaliselt ülesande püstitus või kliendi soov. Järgmine faas on eelprojekt, kus kirjeldatatakse üldisel tasemel süsteemi(de) suurus, siduvus omavahel või teiste süsteemidega, üldine tehniline tase jms. Põhiprojekti faasis toimub süsteemide kirjeldus detailsemalt, määratakse ära põhikomponendid, seadmete arv, põhilised seadmete ja süsteemide tehnilised näitajad, ühildatavus  kolmandate süsteemidega (nt. ventilatsiooniga) ja nõrkvoolusüsteemide omavaheline ühildatavus (nt. kas valve- ja läbipääsusüsteem on omavahel ühildatud ja mis tasemel jne.).

Samuti on vajalik tööprojekti koostamine, sest siis täpsustuvad viimased detailid ning ehituse viimases faasis, kus eritööde töövõtjate omavaheline koostöö on eriti tähtis, ei pea raiskama ressurssi töö muutmiseks või ümbertegemiseks.

Alarmest OÜ pakub projekteerimisteenust eelprojekti koostamisest kuni tööprojektini koos kõikide vajaminevate lubade ja kooskõlastustega.

Küsi lisainformatsiooni

    adminNõrkvoolusüsteemide projekteerimine